Reviderte avtaler med TONO, NOPA og Komponistforeningen

Norsk teater- og orkesterforening har inngått en revidert vederlagsavtale med TONO og revidert avtale med NOPA og Komponistforeningen om bestilling av teatermusikk. Avtalene gjøres gjeldende fra henholdsvis 1. januar og 1. mars 2015.

NTO har den 27. mars 2015 inngått en revidert avtale med TONO som regulerer retten til fremføring av og retten til vederlag for fremførelse av musikkverk som TONO forvalter. Avtalen har også til hensikt å regulere retten til lydfesting og retten til vederlag for lydfesting av musikkverk som TONO forvalter. Avtalen gjelder fra 1. januar 2015 til 31. desember 2016.

NTO har samme dag inngått en revidert avtale med Norsk komponistforening (NKF) og Foreningen for norske komponister og tekstforfattere (NOPA) om minstesatser for bestilling av teatermusikk. Avtalen gjelder fra 1. mars 2015 til 31. desember 2016.

LAST NED AVTALENE HER:
NTO TONO vederlagsavtale 2015.pdf
NTO NOPA NKF bestilling av teatermusikk 2015

Publisert: 10.04.2015 Oppdatert: 26.08.2015