Nye oversettersatser

Norsk oversetterforening og Norsk teater- og orkesterforening ble den 22. januar enige om en regulering av satsene for den eksisterende overenskomsten mellom partene. De nye satsene gjøres gjeldende med virkning fra 1. januar 2015.

Norsk oversetterforening og Norsk teater- og orkesterforening ble i møte den 22. januar enige om følgende endringer i overenskomsten: 

Satsene pr. side økes til kr. 445,-.

Endringene gjøres gjeldende med virkning fra 1. januar 2015 til og med 31. desember 2015. 

Endringene gjelder også Den Norske Opera & Ballett.

Honorering av teksting på forestillinger avtales særskilt.

LAST NED PROTOKOLL

Publisert: 02.02.2015 Oppdatert: 24.02.2015