Årets tariffoppgjør er godkjent

Tariffoppgjørene for 2014 er nå godkjent og kan iverksettes. Protokollene fra oppgjøret kan lastes ned her.

Hovedoppgjøret 2014 ble gjennomført innenfor en ramme på 3,3%, og med enighet om å fortsette partssamarbeidet med å utrede pensjonsspørsmålet fram mot mellomoppgjøret i 2015. 

Last ned årets protokoller her:

Protokoll avsluttende sentrale forhandlinger 15.05.2014_Spekter_LO Stat Orkester og teater

Protokoll NSF teatrene

Protokolle NoDa teatrene

Protokoll NoDa Carte Blanche


De nye satsene vil snarest mulig bli oppdatert under Avtaleverket.

Publisert: 24.06.2014 Oppdatert: 14.11.2014