Hovedoppgjøret 2014

Årets tariffoppgjør for teater- og orkestersektoren startet opp tirsdag 22. april. NTOs orkestermedlemmer og Den Norske Opera & Ballet forhandler virksomhetsvist, og først ut var Operaen. Onsdag 23. april starter forhandlingene på teaterområdet opp.

Mandag 7. april oppnådde Spekter og LO Stat enighet i de innledende sentrale forhandlingene (A-delen). Denne uken starter B-delsforhandlingene for overenskomstrådet som omfatter teatrene, orkestrene og Operaen. Disse skal være avsluttet innen 9. mai kl. 15.00.

Overenskomstrevisjonen 2014 er et hovedoppgjør. Dette innebærer at det skal gjennomføres forhandlinger både i forhold til tekstlige endringer i overenskomstene og om lønnstillegg.

NTO har varslet at pensjon blir tema i årets forhandlinger, med mål om en endring av dagens pensjonsavtaler fra ytelsespensjon til innskuddspensjon.


LES OGSÅ:
Første forhandlingsetappe i havn

Publisert: 23.04.2014 Oppdatert: 23.04.2014

Relaterte artikler