Om skuespiller- og danseralliansen

Skuespiller- og danseralliansen er fra 2016 permanent etter en tre års prøveperiode i 2013-2015. Formålet er å sikre skuespillere og dansere inntekter og sosiale rettigheter i perioder mellom ansettelser/oppdrag. Alliansen ble stiftet den 28. juni 2012 av Norsk Skuespillerforbund, Norske Dansekunstnere og Norsk teater- og orkesterforening.

Styret i Skuespiller- og danseralliansen

Aksjeselskapet Skuespiller- og danseralliansen skal sikre frilansskuespillere og -dansere inntekter og sosiale rettigheter. Inspirasjon til ordningen er hentet fra Sverige, der det i dag finnes allianser for skuespillere, dansere og musikere. Målet har siden oppstarten i 2012 vært at prøveprosjektet i Norge skal føre til en vedvarende ordning der et større antall kunstnere er ansatt. Fra og med 2016 ble alliansen gjort permanent.

Skuespiller- og danseralliansen ble stiftet 28. juni 2012 av Norsk Skuespillerforbund, Norske Dansekunstnere og Norsk teater- og orkesterforening. Alliansen er et prøveprosjekt med statlige midler og varighet ut 2015. Initiativtakere er Norsk Skuespillerforbund og Norske Dansekunstnere.

Alliansen har pr. 1. mai 2016 30 kunstnere ansatt.

Del av Kulturløftet

I Kulturløftet II er opprettelse av Skuespiller- og danseralliansen ett av tiltakene for å bedre utøvende kunstneres arbeids- og inntektssituasjon. Selv om de jobber mye, fører korte oppdragsperioder og uforutsigbarheten i inntektsgrunnlag ofte til at frilansutøvere ikke får boliglån, sykepenger, pensjon – goder som for de fleste andre norske arbeidstakere er en selvfølge. Formålet med alliansen er å sikre et antall skuespillere og dansere inntekter og sosiale rettigheter i perioder mellom ansettelser/oppdrag hos andre arbeids-/oppdragsgivere.


Opptjening av sosiale rettigheter

Gjennom deltakelse på kurs, mentorvirksomhet og andre kompetanseutviklende tilbud, skal de ansatte skuespillerne og danserne i alliansen kunne konsentrere seg om faglig og kunstnerisk utvikling også i periodene mellom ansettelser/oppdrag. De ansatte kunstnerne opptjener lønn og sosiale rettigheter når de er ansatt av alliansen. Dermed får de en kontinuerlig opptjening av sosiale rettigheter på linje med andre arbeidstakere, samtidig som de øker sin kunstneriske kompetanse og sitt potensiale for nye jobber innen sine yrker.

Alliansen skal samarbeide med PRODA profesjonell dansetrening og Norsk skuespillersenter.

Grunnkriteriene for ansettelse er lang arbeidserfaring som skuespiller eller danser. De kunstnere som har arbeidet mest, vil få tilbud om ansettelse i alliansen. Det vil være et krav å være aktiv i jobbmarkedet store deler av året for å beholde sin plass i alliansen.

Daglig leder:

Tone Øvrebø Johannessen 

Skuespiller- og danseralliansens styre:

Kirsti Camerer (styreleder), Grete Valstad, Peder Horgen, Hauk Heyerdahl, Morten Gjelten


For kommentarer, kontakt:
Tone Øvrebø Johannessen, tlf: 916 90 577
Styreleder: Kirsti Camerer, tlf: 21 02 71 93

Les mer om Skuespiller- og danseralliansen her.  

Publisert: 09.09.2012 Oppdatert: 05.05.2016