Om skuespiller- og danseralliansen

Skuespiller- og danseralliansen er et bransjeinitiativ som skal sikre frilansskuespillere og -dansere inntekter og sosiale rettigheter i perioder mellom ansettelser/oppdrag.

Aksjeselskapet Skuespiller- og danseralliansen er et bransjeinitiativ på scenekunstområdet og eies av Norsk Skuespillerforbund, Norske Dansekunstnere og Norsk teater- og orkesterforening. Driften er finansiert med tilskudd fra Kulturdepartementet. Formålet er å sikre frilansskuespillere og -dansere inntekter og sosiale rettigheter.

Alliansen har pr. 1. mai 2018 80 kunstnere ansatt, 40 dansere og 40 skuespillere.

Som ansatt kunstner har man Skuespiller- og danseralliansen som arbeidsgiver mellom kunstneriske engasjementerAnsettelsen sikrer kunstnerne inntekt og opptjening av sosiale rettigheter og pensjon.

Kunstnerne er mentorer for yngre kunstnere og deltar på kurs og andre kompetanseutviklende tilbud. De kan konsentrere seg om faglig og kunstnerisk utvikling i periodene mellom ansettelser/oppdrag hos andre arbeidsgivere, og styrke sin karriereutvikling.

Del av Kulturløftet

I Kulturløftet II var opprettelse av Skuespiller- og danseralliansen ett av tiltakene for å bedre utøvende kunstneres arbeids- og inntektssituasjon. Selv om de jobber mye, fører korte oppdragsperioder og uforutsigbarheten i inntektsgrunnlag ofte til at frilansutøvere ikke får boliglån, sykepenger, pensjon – goder som for de fleste andre norske arbeidstakere er en selvfølge. Formålet med alliansen er å sikre et antall skuespillere og dansere inntekter og sosiale rettigheter i perioder mellom ansettelser/oppdrag hos andre arbeids-/oppdragsgivere.


Opptjening av sosiale rettigheter

Gjennom deltakelse på kurs, mentorvirksomhet og andre kompetanseutviklende tilbud, skal de ansatte skuespillerne og danserne i alliansen kunne konsentrere seg om faglig og kunstnerisk utvikling også i periodene mellom ansettelser/oppdrag. De ansatte kunstnerne opptjener lønn og sosiale rettigheter når de er ansatt av alliansen. Dermed får de en kontinuerlig opptjening av sosiale rettigheter på linje med andre arbeidstakere, samtidig som de øker sin kunstneriske kompetanse og sitt potensiale for nye jobber innen sine yrker.

Grunnkriteriene for ansettelse er lang arbeidserfaring som skuespiller eller danser. De kunstnere som har arbeidet mest, får tilbud om ansettelse i alliansen. Det er et krav å være aktiv i jobbmarkedet store deler av året for å beholde sin plass i alliansen.

Daglig leder:

Tone Øvrebø Johannessen 

Skuespiller- og danseralliansens styre:

Hauk Heyerdahl (styreleder), Grete Valstad, Cecilie Lindemann Steen, Gunnar Thon  Lossius, Gry Kipperberg


For kommentarer, kontakt:
Tone Øvrebø Johannessen, tlf: 916 90 577

Les mer om Skuespiller- og danseralliansen her.  

Publisert: 09.09.2012 Oppdatert: 28.05.2018