NTOs samarbeid med Spekter

NTO samarbeider med arbeidsgiverforeningen SPEKTER som organiserer større norske virksomheter innen transport, helse og kultur.

Administrerende direktør i Spekter, Anne-Kari Bratten

I 1998 inngikk NTO en samarbeidsavtale med Arbeidsgiverforeningen Spekter. De aller fleste av NTOs medlemmer er også medlemmer i Spekter og omfattes av denne organisasjonens hovedavtale og forhandlingsordning. 

NTO etablerte i 2011 en ny samarbeidsavtale med Spekter som presiserer områder for tettere samarbeid. For de virksomhetene som er medlem i både NTO og Spekter ligger forhandlingsansvaret for teatrene hos Spekter. For orkestrene og Den Norske Opera & Ballett forhandles B-delen virksomhetsvist under Spekter.

I desember 2014 flyttet NTO inn i et kontorfelleskap med Spekter på Majorstua i Oslo.

EKSTERNE LENKER:
Spekters overenskomster for teatre

Publisert: 30.09.2012 Oppdatert: 23.01.2019

Relaterte artikler