NTOs samarbeid med Spekter

NTO samarbeider med arbeidsgiverforeningen SPEKTER som organiserer større norske virksomheter innen transport, helse og kultur.

Administrerende direktør i Spekter, Anne-Kari Bratten

I 1998 inngikk NTO en samarbeidsavtale med arbeidsgiverforeningen Spekter. De aller fleste av NTOs medlemmer er også medlemmer i Spekter og omfattes av denne organisasjonens hovedavtale og forhandlingsordning. 

NTO etablerte i 2011 en ny samarbeidsavtale med Spekter som presiserer områder for tettere samarbeid, og legger større ansvar for tariffarbeidet på Spekter. Den sentrale kunst- og kulturpolitiske interessepolitikken for våre medlemmer ivaretas fremdeles av NTO.

www.spekter.no

Publisert: 30.09.2012 Oppdatert: 22.11.2017

Relaterte artikler