Bevar teatervitenskap - uttalelse fra NTO og norske teaterledere

Det humanistiske fakultetet ved Universitetet i Bergen foreslår i sin nye bemanningsplan å kutte 1 av 3 stillinger på teatervitenskap. Norsk teater- og orkesterforening og Norsk teaterlederforum har i dag sendt en uttalelse til >>

En svekket kultursatsing

Det overordnende statlige ansvaret for oppbygging av et offentlig ytringsrom blir for sjeldent trukket frem som en begrunnelse for kulturpolitikken. Det kan den varslede kulturmeldingen gjøre noe med, skriver vi i en kronikk i Dagsavisen >>

Kursdag om ressurstyring

NTOs nye møteplass KURSdagen arrangeres for første gang tirsdag 23. januar 2018 i Oslo. Dette blir et helgdagsseminar for både administrative og kunstneriske ledere om økonomistyring, ledelse og ressursplanlegging. >>