Endring av pensjonsavtalen prioriteres høyt

NTO prioriterer høyt arbeidet med å overvåke pensjonsforpliktelsenes betydning for medlemmenes økonomi. Alle foreningens tariffområder protokollførte i 2012-oppgjøret en forpliktelse til å gjennomgå alle sider ved pensjonsordningen. NTOs styre vedtok i mai å gjøre endring av pensjonsavtalen til tema i hovedoppgjøret 1. april 2014.

Styret i NTO vedtok den 21. mai 2013 at NTO skal arbeide for å endre pensjonsordningen som omfatter de medlemmer NTO har forhandlingsansvar for.

Dette innebærer i prinsippet en endring fra offentlig pensjonsordning som ikke innebærer balanseføring av fremtidige kostnader.

I praksis vil dette bety innskuddspensjon eller hybridpensjon etter grunnmodellen. Hovedbegrunnelsen for dette er å få kontroll over fremtidig kostnadsbilde og etablere et bærekraftig kostnadsnivå for medlemmene. 

DnB har samtidig gitt seg selv 3 år på å avvikle hele sitt engasjement i produktet ytelsespensjon. 

Publisert: 12.09.2013 Oppdatert: 15.04.2015