Krever pensjonsløsning

Natt til fredag 16. mai ble det oppnådd enighet i alle forhandlingene på teater- og orkesterområdet. Nå krever de fagorganiserte kulturarbeiderne en politisk løsning på den store pensjonsfloken, skriver Klassekampen i dag. NTOs direktør Morten Gjelten tror ikke det er mulig å løse pensjonsproblemet uten statlig medvirkning, men sier til avisen at partene først må ta ansvar selv og forsøke å få til en best mulig løsning gjennom ordinære tarifforhandlinger. - Å be staten om å rydde opp i den fasen vi befinner oss i nå blir en uheldig vinkling, sier han.

Morten Gjelten (foto: Bjørn Moe)

Natt til fredag 16. mai ble oppnådd enighet i alle forhandlingene på teater- og orkesterområdet. Oppgjøret ble gjennomført innenfor en ramme på 3,3%, og med enighet om å fortsette partssamarbeidet med å utrede pensjonsspørsmålet fram mot mellomoppgjøret i 2015. 

– Hittil har det politiske miljøet lukket øynene og skjøvet ansvaret for pensjonskostnadene over på kulturinstitusjonene. Det nytter ikke lenger, sier Peder Horgen, forbundsleder for Norske Dansekunstnere til Klassekampen mandag 19. mai.

– Vi har stor sympati med institusjoner som befinner seg i en nærmest umulig situasjon som følge av dette regelverket. Derfor har vi også sagt oss villige til å sette oss ned sammen med arbeidsgiversida og utrede nye modeller, sier Horgen.

Også forbundssekretær Tore Walmsnæss i Musikernes fellesorganisasjon gir i avisen uttrykk for at den finansielle krisen må løftes opp på politisk nivå:

– Disse regnskapsreglene oppleves som fullstendig uhensiktsmessige for kulturinstitusjoner som i hovedsak er finansiert av det offentlige. For et børsnotert selskap kan det være viktig at man får fram de underliggende verdiene av pensjonsforpliktelser, men for kulturinstitusjoner er det helt meningsløst. Derfor må fagbevegelsen nå gå sammen for å tydeliggjøre at ansvaret for en løsning er hos de politiske myndigheter, sier Walmsnæss til avisen.

NTOs direktør Morten Gjelten sier på sin side at han ikke tror det er mulig å løse pensjonsproblemet uten statlig medvirkning. 

– Vi er uenig med arbeidstakerorganisasjonene om tempo for framdriften og hva som er riktig rekkefølge for å håndtere disse problemene. Det første vi må gjøre er å ta ansvar selv og forsøke å få til en best mulig løsning gjennom ordinære tarifforhandlinger. Å be staten om å rydde opp i den fasen vi befinner oss i nå blir en uheldig vinkling, sier han til Klassekampen.

Gjelten presiserer til Klassekampen at han har forståelse for at de ansatte er engstelige for konsekvensene av å legge om til innskuddspensjon, men mener det er viktig å ikke stirre seg blind på ulempene.

– Vår oppfatning er at ytelsesbaserte pensjoner ikke er så gode for våre ansatte som de liker å tro. På grunn av levealdersjusteringen har denne pensjonsformen store svakheter for folk som ikke er høytlønte, påpeker Gjelten.

LES HELE ARTIKLEN HER.

Publisert: 19.05.2014 Oppdatert: 06.06.2014