Enighet om innskuddspensjonsordning

Spekter og LO Stat ble 15. april 2016 enige om å etablere en midlertidig innskuddspensjonsordning for orkestre, teatre og Den Norske Opera & Ballett med virkning fra 1. juli 2016.

Spekter og LO Stat ble i april 2016 enige i lønnsoppgjøret for orkestre, teatre og Den Norske Opera & Ballett. Løsningen innebærer blant annet at det blir innført en midlertidig innskuddspensjonsordning fra 1. juli 2016. 

2017 var første hele år med ny pensjonsordning i bransjen. NTO, i samarbeid med vår pensjonsrådgiver Garde, fulgte gjennom året opp rammeavtalene med henholdsvis KLP hva angår de historiske forpliktelsene, og Sparebank1 som leverandør av bransjens nye innskuddspensjon.

Partene skal i 2018 forhandle om en varig pensjonsløsning for disse virksomhetene.

LES MER:
Spekter.no

Publisert: 15.04.2016 Oppdatert: 06.08.2019