Smittevernveileder for musikk- og scenekunstinstitusjonene

Arbeidsgiverforeningen Spekter og NTO har utarbeidet en smittevernveileder for musikk- og scenekunstinstitusjonene i samarbeid med Norsk Skuespillerforbund, Norske Dansekunstnere, Norsk Tjenestemannslag, Fagforbundet Teater og Scene og CREO. Hensikten er å bidra til en sikker gjennomføring av musikk- og sceneproduksjoner når institusjonene nå forsiktig kan gjenåpne og gjenoppta driften.

Forestillingsbilde med Jakob og Neikob på scenen rundt et spisebord hvorav den ene sjenker te.
"Jakob og Neikob og Alle Andre", Det Norske Teatret (foto: Dag Jenssen)

Spekter og NTO har, i samarbeid med Creo, Norsk Skuespillerforbund, Norske Dansekunstnere, Norsk Tjenestemannslag og Fagforbundet Teater og Scene, utarbeidet en smittevernveileder for musikk- og scenekunstinstitusjonene. Dette er en generell og overordnet veileder, og det anmodes om at alle virksomheter også må utarbeide egne retningslinjer ut fra sine særegenheter og behov.

Veilederen bygger på Helsedirektoratets, Folkehelseinstituttets og Arbeidstilsynets til enhver tid gjeldende anbefalinger og vil således være gjenstand for fortløpende oppdateringer.

Gå til smitteveileder for musikk- og scenekunstinstitusjoner

Publisert: 14.05.2020 Oppdatert: 14.09.2020