Publikumsrestriksjoner må revurderes

En rekke av kulturlivets organisasjoner mener tiden er inne for å gjøre mer konkrete vurderinger av smitteverntiltakene som treffer kulturarrangement med sittende publikum. Sammen med seks andre organisasjoner har NTO 19. juni sendt et notat til Kulturdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet med forslag til tiltak som bidrar til at flere kan benytte kulturtilbudet, samtidig som smittevernet ivaretas.

Nationaltheatrets hovedscene, samt noe av salen (tom)
Nationaltheatret (foto: Gisle Bjørneby)

Arbeidsgiverforeningen Spekter, Virke, CREO – forbundet for kunst og kultur, Film & Kino, Norske Kulturhus, Norske konsertarrangører og NTO sendte 19. juni 2020 et felles notat til Kulturdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet med forslag til tiltak som kan bidra til å bøte på de økonomiske konsekvensene for kulturinstitusjonene.

De syv foreningene anerkjenner regjeringens logikk, der man forsiktig og kontrollert åpner sektor for sektor. Så langt underlegger man hele landet og alle deler av samfunnet de samme arrangementsrestriksjonene gjennom Covid 19-forskriften. De foreslår imidlertid at regjeringen endrer på dette for å unngå de mest langsiktige konsekvensene for kulturlivet som helhet og foreslår to konkrete tiltak vedrørende avstandsrestriksjoner. Dette er også slik man har løst det i f.eks. Danmark: 

  1. Meteren i salen måles fra midten av setet, eller det skal være ett tomt sete mellom hver husstand/kohort.

  2. Hver fastmonterte seterad kan benyttes, da det er ansikt til ansikt som er viktigst for smittevernet ifølge FHI.

Det kritiske elementet i smitteverntiltakene for arrangement med sittende publikum er avstandsrestriksjonene i salen. Det er gjort flere undersøkelser blant organisasjonenes medlemmer som med all tydelighet viser at det er meteren som er det største hinderet for lønnsomhet, og for i det hele tatt å kunne gradvis reetablere et etterlengtet tilbud til publikum. 

På bakgrunn av dette har flere av organisasjonene spilt inn konkrete forslag til departementet om hvordan man kan bøte på de økonomiske konsekvensene ved å måle meteren i salen fra midten av hvert sete, og ellers ha som regel at det skal være et tomt sete mellom hver husstand. Dette er gjeldene blant annet i Danmark.

Kommuneoverleger i blant annet Oslo og Arendal har også godkjent denne måten å organisere salen på. 

Musikk- og scenekunstinstitusjonene som NTO representerer tar smittevernet på høyeste alvor, og alle produksjoner er underlagt strenge smittevernregimer. Samtidig ser vi at frustrasjonen øker da de økonomiske konsekvensene er så store, og man frykter at antallsrestriksjonen vil være de samme i lang tid fremover. 

LAST NED NOTATET HER

Publisert: 22.06.2020 Oppdatert: 22.10.2020

Relaterte artikler