Felleseuropeiske strategier for koordinert gjenåpning

NTO sendte 18. mai et brev til kulturminister Abid Q. Raja med en oppfordring om å arbeide for klare felleseuropeiske strategier, tett dialog med bransjen og tydelig kommunikasjon til publikum i arbeidet med å gjenåpne arenaer og turnéruter. Det samme brevet har gått til alle de europeiske kulturministrene og til EUs kommisjonær for kultur gjennom den europeiske arbeidsgiverorganisasjonen PEARLE, hvor NTO er medlem.

14. mai 2020 sendte PEARLE* - Live Performance Europe, hvor NTO er medlem, et åpent brev til europeiske kulturministre og til EUs kommisjonær for kultur Mariya Gabriel, i forkant av rådsmøtet 19. mai. Det samme brevet har gått til den norske kulturministeren Abid Q. Raja fra NTO 18. mai. 

I brevet pekes det på behovet for klare felleseuropeiske strategier, tett dialog med bransjen og tydelig kommunikasjon til publikum i arbeidet med å gjenåpne arenaer og turnéruter.

PEARLE organiserer en bransje som i høyeste grad er internasjonal og hvor institusjoner, kompanier, ensembler og enkeltkunstnere arbeider og turnerer på tvers av landegrensene.

Som mange har erfart under Koronakrisen er næringskjeden i kulturlivet mangfoldig og sammensatt. Sentralt i dette bildet er også kunstens internasjonale karakter. Det betyr at bestemmelser i andre land vil ha betydelig påvirkning på musikk- og scenekunstbransjen og institusjonenes virksomhet i Norge og vise versa.

NTO understreker for sin del også hvor viktig det er i denne fasen at Norge engasjerer seg internasjonalt både med erfaringsdeling og strategiutvikling.

LES MER HER

Publisert: 27.05.2020 Oppdatert: 27.05.2020