Entreprenørskap i kunst og design (EKD)

NTO er medlem i bransjenettverket Entreprenørskap i kunst og design, et nettverk for høyere utdanningsinstitusjoner og fag- og interesseorganisasjoner innen kunst og design.

Entreprenørskap i kunst og design (EKD) er et bransjenettverk for høyere utdanningsinstitusjoner og fag- og interesseorganisasjoner innen kunst og design. NTO er medlem i nettverket.

Nettverket er opprettet med det mål å styrke kunstneres og designeres evne til å skape gode arbeidsliv. EKDs sekretariat ligger under Kunsthøgskolen i Oslo.

Medlemmer består av:
Kunsthøgskolen i Oslo, Kunst- og designhøgskolen i Bergen, Barratt Due musikkinstitutt, Norsk Kunsthåndverkere, Unge Kunstneres Samfund, Grafill, Norsk Skuespillerforbund, Norske Dansekunstnere, Musikknettverk Østlandet, Musikkteaterforum, Norsk teater- og orkesterforening, Norske interiørarkitekter og møbeldesigneres landsforbund, Norske billedkunstnere og KORO.

LES MER PÅ EKDs NETTSIDER.

Publisert: 16.09.2014 Oppdatert: 06.10.2014