Vederlagsavtalen for bruk av teatermusikk

NTO og TONO inngikk 25. juni 2018 ny avtale om om fremføring og lydfesting av teatermusikk.

NTO har 25. juni 2018 inngått ny avtale med TONO som regulerer vederlagssatsene for fremføring av musikkverk som TONO forvalter. Avtalen regulerer også retten til lydfesting og retten til vederlag for lydfesting av musikkverk som TONO forvalter. Den nye avtalen gjelder fra 1. juni 2018.

LAST NED AVTALEN HER.

 

Publisert: 29.06.2018 Oppdatert: 29.06.2018