Tariff- og arbeidsgiverspørsmål

En viktig oppgave for NTO er å gi råd og bistand til medlemmene i tariffspørsmål og andre arbeidsgiverspørsmål. Dette inkluderer blant annet tolkninger av tariffavtaler og andre avtaler og regelverk, bistand i personalsaker og hjelp til å løse tvistespørsmål.

En viktig oppgave for NTO er å gi råd og bistand til medlemmene i tariffspørsmål og andre arbeidsgiverspørsmål. Dette inkluderer blant annet tolkninger av tariffavtaler og andre avtaler og regelverk, bistand i personalsaker og hjelp til å løse tvistespørsmål.

Gå direkte til Spekters tariffavtaler her.

For de virksomhetene som er medlem i både NTO og Spekter ligger det formelle forhandlingsansvaret for teatrene hos Arbeidsgiverforeningen Spekter. Forhandlingene er imidlertid forankret i et forhandlingsutvalg oppnevnt av NTOs styre. Forhandlingsutvalget består av representanter for teatrene og ledes av NTOs direktør.

For orkestrene og Den Norske Opera & Ballett forhandles B-delen virksomhetsvist under Spekter, mens NTO deltar i den forutgående, interne prosessen.

NTO gjennomfører også forhandlinger med de forbundene som ikke har hovedavtale med Spekter, det vil si med oversettere, dramatikere og komponister, samt opphavsrettsorganisasjoner som TONO og Norsk forening for komponister og tekstforfattere (NOPA).


Forhandlingsutvalget 2017-2018:

  • Morten Gjelten, direktør NTO (leder)
  • Marta Hjelle, direktør Nationaltheatret
  • Jan Refsnes, økonomikonsulent Trøndelag Teater
  • Åse Ryvarden, direktør Det Norske Teatret
  • Anne Steen, personalsjef Det Norske Teatret
  • Tone Tjemsland, direktør Carte Blanche
  • Knut Lidvard Høgset, direktør Teatret Vårt
  • Hans Antonsen, adm. direktør Kilden Teater og Konserthus
  • Pål Gjersum, turnésjef Riksteatret


EKSTERNE LENKER:
Spekters overenskomster for teatre

Publisert: 20.09.2012 Oppdatert: 07.11.2018

Relaterte artikler