Tariff- og arbeidsgiverspørsmål

En viktig oppgave for NTO er å gi råd og bistand til medlemmene i tariffspørsmål og andre arbeidsgiverspørsmål. Dette inkluderer blant annet tolkninger av tariffavtaler og andre avtaler og regelverk, bistand i personalsaker og hjelp til å løse tvistespørsmål.

En viktig oppgave for NTO er å gi råd og bistand til medlemmene i tariffspørsmål og andre arbeidsgiverspørsmål. Dette inkluderer blant annet tolkninger av tariffavtaler og andre avtaler og regelverk, bistand i personalsaker og hjelp til å løse tvistespørsmål.

Gå direkte til Spekters tariffavtaler her.

For de virksomhetene som er medlem i både NTO og Spekter ligger det formelle forhandlingsansvaret for teatrene hos Arbeidsgiverforeningen Spekter. 

For orkestrene og Den Norske Opera & Ballett forhandles B-delen virksomhetsvist under Spekter.

NTO gjennomfører selv forhandlinger med de forbundene som ikke har hovedavtale med Spekter, det vil si med oversettere, dramatikere og komponister, samt opphavsrettsorganisasjoner som TONO og Norsk forening for komponister og tekstforfattere (NOPA).
 

EKSTERNE LENKER:
Spekters overenskomster for teatre

Publisert: 20.09.2012 Oppdatert: 26.11.2018

Relaterte artikler