Avtale om minstesatser for komposisjon av teatermusikk

NTO, Norsk forening for komponister og tekstforfattere (NOPA) og Norsk komponistforening inngikk 22. juni 2018 ny avtale om minstesatsene for bestilling av teatermusikk.

NTO, NOPA og Komponistforeningen ble 22. juni enige om en regulering av satsene for bestillingshonorar for komposisjon av ny teatermusikk til teateroppsetninger. Den nye avtalen gjelder fra 1. juni 2018 til 31. desember 2021.

LAST NED AVTALEN HER.

 

Publisert: 29.06.2018 Oppdatert: 10.09.2018

Relaterte artikler