Operaen vant frem i sak om midlertidig ansettelse

Musikernes Fellesorganisasjon gikk vinteren 2012 til sak mot Den Norske Opera & Ballett for institusjonens praksis rundt vikarbruk. Retten kom frem til at Operaens praktisering av midlertidige ansettelser ikke stred mot arbeidsmiljøloven, men dommen ble anket. Nå er saken avsluttet med enighet mellom partene.

Advokat Nicolay Skarning

Den Norske Opera & Ballett måtte i januar 2012 møte i retten i forbindelse med en tvist om lovligheten av midlertidig ansettelse av en musiker som ble erstattet av en annen vikar ved vikariatets utløp. Tirsdag 2. oktober 2012 ble det oppnådd enighet mellom partene og inngått rettsforlik.

- Vi er godt fornøyd med at saken ble forlikt og at Operaens rett til å sette topp internasjonale kvalitetskrav er i behold. Det var svært viktig for Operaen, sier advokat Nicolay Skarning som representerer Operaen til NTO.

Bakgrunn

Musikernes Fellesorganisasjon (MFO) saksøkte i fjor høst Den Norske Opera & Ballett på vegne av et av sine medlemmer for det forbundet mente var brudd på Arbeidsmiljøloven. Saken gjaldt en musiker som etter flere år som tilkallingsvikar og i lengre vikariater i Operaorkesteret ikke fikk fast ansettelse. Vedkommende hadde blant annet deltatt på anonyme prøvespill, men ikke blitt plukket ut.

Rettsaken fant sted i Oslo tingrett i januar måned, og endte med at Operaen fikk medhold på alle punkter. Det ble slått fast at kvalitetskravet er et saklig kriterium for ansettelser i faste, kunstneriske stillinger.

Dommen ble imidlertid anket av MFO for å få avklart grensene for Den Norske Opera & Balletts bruk av vikarer og andre midlertidig ansatte musikere i orkestret.

Tirsdag 2. oktober 2012 ble det holdt rettsmeklingsmøte i Borgarting Lagmannsrett og saken ble altså avsluttet med offisielt rettsforlik.

Publisert: 07.11.2012 Oppdatert: 26.01.2013

Relaterte artikler