Høringssvar til hjemmel for politiattest fra personer som skal arbeide med mindreårige i kulturinstitusjoner

NTO støtter Kulturdepartementets forslag om opprettelse av hjemmel for å kunne kreve politiattest fra personer som skal arbeide med mindreårige i kulturinstitusjoner. Det finnes i dag ingen generell hjemmel for vandelskontroll av personer som arbeider med mindreårige i kulturinstitusjoner.

Heksen gir Snøhvit et rødt eple
Forestilling av Barne- og ungdomsteatret, Rogaland Teater

Kulturdepartementet foreslår i et høringsbrev av 18. mars 2014 å opprette en forskriftsbestemmelse hvor kulturinstitusjoner gis hjemmel til å kreve politiattest fra personer som skal arbeide med mindreårige i kulturinstitusjoner.

Bakgrunnen for forslaget er en henvendelse fra Rogaland Barne- og Ungdomsteater til Kulturdepartementet. Henvendelsen ble fulgt opp av NTO med en anbefaling om å etablere en slik hjemmel.

NTO støtter i sitt høringssvar den 2. juni forslaget til forskriftsbestemmelse. Vi mener at det kan være behov for å kunne kreve fremleggelse av politiattest også fra personer som skal utføre oppgaver som innebærer et tillitsforhold eller ansvarsforhold overfor personer med utviklingshemming.

LES NTOS HØRINGSSVAR HER 

Publisert: 06.06.2014 Oppdatert: 02.05.2015