Dokumenter (foto: fresh-m_sxc)
 • Avtaler og overenskomster

  En viktig oppgave for NTO er å gi råd og bistand til medlemmene i tariffspørsmål og andre arbeidsgiverspørsmål. Dette inkluderer blant annet tolkninger av tariffavtaler og andre avtaler og regelverk, >>

 • Pensjon

  Spekter og LO Stat ble 15. april 2016 enige om å etablere en midlertidig innskuddspensjonsordning for orkestre, teatre og Den Norske Opera & Ballett med virkning fra 1. juli 2016.

 • Samarbeidet med Spekter

  NTO er medlem av arbeidsgiverforeningen SPEKTER som organiserer større norske virksomheter innen transport, helse og kultur.

 • Trakassering i arbeidslivet

  NTO har utarbeidet en etisk standard for forebygging av trakassering ved de norske musikk- og scenekunstinstitusjonene. Formålet med standarden er at alle som arbeider ved institusjonene skal være >>