Dokumenter (foto: fresh-m_sxc)
 • Tariffavtaler og overenskomster

  NTO forbereder og gjennomfører hvert år tarifforhandlinger på teater- og orkesterområdet. Organisasjonen bistår og rådgir også medlemmene innen tariffspørsmål og andre arbeidsgiverspørsmål.

 • Pensjon

  Økt levealder, sterk reallønnsvekst og historisk lave renter har gitt en kostnadsutvikling på pensjonsområdet som ikke er bærekraftig for musikk- og scenekunstinstitusjonene. Pensjonsproblematikken >>

 • Samarbeidet med Spekter

  NTO er medlem av arbeidsgiverforeningen SPEKTER som organiserer større norske virksomheter innen transport, helse og kultur.

 • Skuespiller- og danseralliansen

  Skuespiller- og danseralliansen er fra 2016 permanent etter en tre års prøveperiode i 2013-2015. Formålet er å sikre skuespillere og dansere inntekter og sosiale rettigheter i perioder mellom >>