Dokumenter (foto: fresh-m_sxc)
  • Tariffavtaler og overenskomster

    NTO forbereder og gjennomfører hvert år tarifforhandlinger på teater- og orkesterområdet. Organisasjonen bistår og rådgir også medlemmene innen tariffspørsmål og andre arbeidsgiverspørsmål.

  • Pensjon

    Økt levealder, sterk reallønnsvekst og historisk lave renter har gitt en kostnadsutvikling på pensjonsområdet som ikke er bærekraftig for musikk- og scenekunstinstitusjonene. Pensjonsproblematikken >>

  • Arbeidsrett

    Musikernes Fellesorganisasjon gikk vinteren 2012 til sak mot Den Norske Opera & Ballett for institusjonens praksis rundt vikarbruk. Retten kom frem til at Operaens praktisering av midlertidige >>