Dokumenter (foto: fresh-m_sxc)
 • Tariffavtaler og overenskomster

  NTO forbereder og gjennomfører hvert år tarifforhandlinger på teater- og orkesterområdet. Organisasjonen bistår og rådgir også medlemmene innen tariffspørsmål og andre arbeidsgiverspørsmål.

 • Pensjon

  Økt levealder, sterk reallønnsvekst og historisk lave renter har gitt en kostnadsutvikling på pensjonsområdet som ikke er bærekraftig for musikk- og scenekunstinstitusjonene. Pensjonsproblematikken >>

 • Spekter

  NTO er medlem av arbeidsgiverforeningen SPEKTER som organiserer større norske virksomheter innen transport, helse og kultur.

 • Arbeidslivsbestemmelser

  NTO støtter Kulturdepartementets forslag om opprettelse av hjemmel for å kunne kreve politiattest fra personer som skal arbeide med mindreårige i kulturinstitusjoner. Det finnes i dag ingen generell >>