Arbeidsmarked og kunstnerøkonomi

NTO leverte den 15. mai sin høringsuttalelse til regjeringens utredning om kunstnerøkonomi. – Utredningen konstruerer en underlig motsetning mellom offentlige bevilgninger til musikk- og scenekunstinstitusjonene og kunstnerøkonomien, sier >>

Reviderte avtaler med TONO, NOPA og Komponistforeningen

Norsk teater- og orkesterforening har inngått en revidert vederlagsavtale med TONO og revidert avtale med NOPA og Komponistforeningenr om bestilling av teatermusikk. Avtalene gjøres gjeldende fra henholdsvis 1. januar og 1. mars 2015. >>

Heddajury for sesongen 2015/2016 oppnevnt

Heddakomiteen har oppnevnt ny jury for teatersesongen 2015-2016. Teaterkritiker Lillian Bikset og dramaturg Matilde Holdhus er valgt inn som nye medlemmer til juryen som skal vurdere norske teaterforestillinger- og prestasjoner frem til >>