Ukritisk bruk av Riksrevisjonens undersøkelse

Mener Svein Harberg (H) at det eneste målet med statens bevilgninger til kulturformål er stadig flere forestillinger og et stadig større publikum? NTOs spesialrådgiver Silje Thingstad kommenterer Riksrevisjonens undersøkelse av >>

Innholdsjaget i kulturdebatten

I motsetning til andre samfunnssektorer med høy offentlig støtte, der politikerne går inn med klare oppfatninger om sektorens konkrete mål og resultater, vil det i kultursektoren være en større avstand mellom det politiske og det operative >>

Fri ytring under press

– Hvorfor var kunstfeltet det eneste samfunnsfeltet der det ikke var lov til å diskutere Anders Behring Breivik etter 22. juli 2011? Hvor kan man stille spørsmålene som ikke lar seg stille i fornuftig samtale, om ikke i kunsten? Hvor >>